Muhabbet Web Sitesi

  © BeKa
 

Ana Sayfa | Biyografi | Muhabbet | Linkler | İletişim

 
 

Muhabbet 1

 

 

Muhabbet 2

 

 

Muhabbet 3

 

 

Muhabbet 4

 

 

Muhabbet 5

 

 

Muhabbet 6

 

 

Muhabbet 7

 

 

 

 

 

Muhabbet

Söyleşme, danışma, dostça konuşma, sohbet, sevişme, paylaşma. Sözcüğün ilk akla gelen anlamları belki bunlar.

İçeriği neredeyse yaşam boyutuna genişletilebilecek bu kavramı, daha çok müzik yanından yola çıkılarak anlatmayı amaçlamaktadır bu sayfalar.

Bireyler ve toplumlar içine düştükleri sıkıntıları, sorunları herhangi bir nedenden dolayı doğrudan dile getiremediklerinde birtakım yollar ararlar. Destan, masal, mizah ya da başka anlatı biçimleri bunların önemlilerindendir. Şiir ve türkü ise belki en dolaysız sığınak, bazen de çıkış olabilmektedir. Bu durumu özellikle çeşitli nedenlerden dolayı gündeme gelen siyasi baskı ortamlarında daha doğrudan izlemek olanaklıdır. Bugünkü Anadolu merkezli yaşam ve kültürün ayrılmaz bir parçası olan türküler de tarihin her döneminde bireylere ve genişledikleri noktada toplumlara eşlik etmişlerdir. Yaşamın en sıkıntılı anından en coşkulu anına dek her boyutta yanyana içiçe olmuştur insanlar türkülerle.

Bireysel, toplumsal acı ve sevinçleri daha çok böyle dile getirmişlerdir. Bazen bir ezgi, bazen bir dans, bazen bir söz ya da bunların bir bileşimi.

12 Eylül 1980'deki askeri darbeden sonra toplumda yaşananlar doğrudan dışa vuramayınca hemen her dönemde olduğu gibi dolaylı olarak türkülerle ifade edilmeye başladı. Dahası, bu biçim bir ivme kazandı. İşte 1982'den sonra bir dönem insanının duygularının önemli bir bölümünü ifade eden bir biçime dönüşen Muhabbet, (belki kendi tasavvurları ve iradeleri dışında) böyle gelişti.

Bir muhabbet ortamında karşılıklı çalıp söylerken gelişen bu düşünce, Arif Sağ, Musa Eroğlu ve Muhlis Akarsu ile somutlaşarak 13 türküden oluşan bir kasete dönüştü. »Muhabbet 1« adıyla çıkan ve kısa sürede toplumun büyük bir kesiminde yankı bulan bu çalışma, uzun yıllar devam etti.

İlki ve ikincisinde yukarıda adı geçenler, üçüncüde ise Yavuz Top'un katılımıyla daha geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Bu süreç içinde bazıları katılıp bazıları ayrılarak birbirinin devamı olan 7 çalışma gerçekleşti. Ayrıca bu dönemde Türkiye ve Türkiye dışında sayısız konserle genişledi.

Bu dört sanatçının »Muhabbet« süreci, birçok başka sanatçıyı da biraraya getirerek benzer çalışmalara yöneltti. Ali Ekber Çiçek, Mehmet Erenler ve Muhlis Akarsu ortak bir çalışma yaptılar. Muhlis Akarsu ile Aşık Mahzuni yine benzer bir çalışma gerçekleştirdi. Sonra Arif Sağ, Emre Saltık, Talip Şahin'in birlikte çıkardıkları bir albüm gündeme geldi. Aradan geçen yaklaşık 20 yılda 20'den fazla benzer çalışma gerçekleştirildi değişik sanatçılar tarafından.

Bugün de yeni yeni isimler eklenerek sürmekte bu gelenek. Daha doğrusu Anadolu merkezli Alevi ve Bektaşi ağırlıklı bu kültürün ve müziğin (ancak bununla sınırlandırılamayacak) bir parçası olan bu gelenek daha profesyonelce, toplumun geniş kesimlerine ulaştırılmaktadır.

20 yıllık bir geçmişe sahip olan Muhabbet Grubu yalnızca böylesi çalışmaları gündeme getirmekle kalmadı doğallıkla. Bağlamanın bu düzeyde tanınması ve çok geniş kesimlerde daha sistemli bir biçimde öğrenilmeye başlamasıyla genç kuşaktan virtüöz düzeyinde sanatçılar yetişmeye başladı. 1975 yılına dek devlet konservatuarlarında halk müziği bölümü bile yokken 1990'lı yılların sonuna doğru halk müziği öğreten yüzlerce özel okul açıldı. Türkiye tarihinde görülmemiş sayıda bağlama yapımı gerçekleşti. Türkiye içinde olduğu kadar, özellikle Avrupa ülkelerinde bulunan Türkiye kökenli insanlar da bu pazarın önemli bir hedefi oldu. Aynı zamanda Türkiye dışında yaşayan (ve çoğu da oralarda doğanlar) arasında usta bağlamacılar yetişti.

Daha çok 1950'den sonra Batılı folklor araştırmacıları için ilginç ve zengin bir kaynak olan Anadolu merkezli müzik 1990'ların ikinci yarısından sonra Batıda, araştırmacıların dışında da çeşitli yankılar bulmaya başladı. Arif Sağ, Erol Parlak ve Erdal Erzincan üçlüsünün Betin Güneş yönetimdeki senfoni orkestrasıyla önce Avrupa'da, daha sonra Türkiye'de gerçekleştirdikleri dinletileri, Sabahat Akkiraz ve Erol Parlak gibi sanatçıların Paris'in ya da Londra'nın önemli müzik merkezlerinde sahneye çıkmalarını, yine Betin Güneş ve Zafer Gündoğdu yönetiminde 1000 bağlamanın aynı anda sahne almasını bu sürecin bir gelişmesi olarak yorumlamak yerinde olurdu.

İşte böyle bir süreci unutmamak için ve bir gönül borcu olarak bu site gündeme geldi.

Muhabbetle.

Bekir Karadeniz

 

 

 

 

 

Muhabbet 1

 

 

Muhabbet 2

 

 

Muhabbet 3

 

 

Muhabbet 4

 

 

Muhabbet 5

 

 

Muhabbet 6

 

 

Muhabbet 7